Elk contact is uniek

ConnectedTogether traint professionals, ontwikkelt methodische werkwijzen, geeft relatietherapie en gezinsbehandelingen. De professionals van ConnectedTogether werken vanuit de gedachte: elk persoon is uniek, elk contact is uniek en elke oplossing is uniek. We zijn een jong bedrijf in Almere en omstreken.

Training&opleiding

Elk mens is uniek, iedere opdrachtgever ook

ConnectedTogether organiseert trainingen voor professionals werkzaam in de (ambulante) GGZ- hulpverlening en in het onderwijs. De training wordt op basis van de behoefte van de opdrachtgever op maat gemaakt.

Contact

De training focust zich op de wijze waarop de professional in contact komt en staat met zijn of haar collega’s en cliënten. Goed contact vormt de basis van een goede werkrelatie. Professionals worden geholpen zich voornamelijk op het proces te richten, oftewel wat er tussen mensen gebeurt en de betekenis daarvan. Vragen waar professionals in de praktijk tegenaanlopen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe sluit ik aan bij verschillende realiteiten?
  • Hoe luister ik goed naar de mensen?
  • Hoe neem ik gesprekken goed waar en hoe koppel ik dit terug?

Hoe we te werk gaan

De training wordt op maat ontwikkelt waarbij wordt aangesloten bij reeds bestaande materialen voorhanden bij de opdrachtgever en trainers. Tijdens het hele traject wordt goed afgestemd en tussentijds geëvalueerd met de opdrachtgever en de deelnemers.

Kosten

In afstemming met de opdrachtgever wordt een offerte gemaakt. Neem gerust contact op voor meer informatie of een prijsindicatie.

Intervisie

Handelen, denken, voelen en doen staan centraal

Geïnspireerd door CODA-e heeft ConnectedTogether een intervisieaanbod ontwikkeld. Voor deze intervisies wordt gebruik gemaakt van een format waarin vier thema’s naar voren komen: Contact, keuzes in de kamer, de relevantie van de keuze in de kamer en doelen. Naast dit vaste format is ook intervisie op maat mogelijk, gebaseerd op de vraag en behoeften vanuit teams van professionals.

Behandeling

Deelgenoot worden van de oplossing van de klacht

In iedere (familie)relatie komen wel eens problemen voor; dat is normaal. Soms lukt het alleen niet daar op eigen kracht weer uit te komen en is hulp van buitenaf nodig. Bij Connected Together brengen we relatieproblemen in kaart en bieden we hulp bij het versterken van de opvoedrelatie.

Relatietherapie

Ook een goede relatie kent soms wat moeilijkere perioden. Wanneer dit niet vanzelf overgaat staan partners voor een keuze; de relatie beeïndigen of hulp van buitenaf inschakelen. In beide gevallen kan relatietherapie uitkomst bieden; we kunnen opzoek gaan naar oplossingen voor problemen om zo tot een relatie te komen die weer voor beide partners bevredigend is, of, als het samen echt niet meer gaat, ervoor zorgen dat de relatie zo soepel als mogelijk word beeïndigd op een voor beide partners respectvolle manier. We bieden echtparen relatietherapie volgens het effectief bewezen model EFT (Emotional Focus Couple Therapie) en volgens het CODA‑e

Gezinsbehandeling

De professionals van Connected Together helpen gezinnen die te maken hebben met ontwikkelings-, gedrags- en opvoedings- problemen. We bieden begeleiding die aansluit bij de wensen en behoeften van het gezin en geven hulp in het aanleren van specifieke opvoedvaardigheden. Vanuit nieuwsgierigheid wordt bij de gezinnen opzoek gegaan naar de vraag achter de vraag, de intenties van de gezinsleden en hun krachten. De professionals motiveren de gezinsleden om deelgenoot te worden van de oplossing van hun klacht. De focus ligt op het terugvinden van de eigen kracht van de gezinsleden. Naast opvoedingsondersteuning en oudergesprekken bieden we gezinnen de behandelvormen systeemtherapie, familietherapie, EMDR en individuele cognitieve gedragstherapie.

Hoe we te werk gaan

Tijdens het gehele behandelproces vindt continu afstemming met de cliënten plaats: zitten we op de goede weg, voldoet het aan de verwachtingen, is doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde zorg gewenst? De hulpverlening wordt op maat geboden waardoor de duur van de behandeling varieert; soms zijn een paar gesprekken al voldoende, soms is er wat langer nodig. Tijdens de behandelplanbespreking bespreekt de behandelaar de verwachte duur van de behandeling.

Kosten

ConnectedTogether is een VWS-erkende AWBZ/GGZ instelling. Intensieve zorg kan hierdoor vergoed worden via de zorgverzekering. Voor behandelingen werken wij met een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeenten voor jeugdigen tot 18 jaar. Daarop staat meestal al vermeld of het om 1ste of 2e lijns GGZ-zorg gaat. Vanuit ConnectedTogether wordt een inkomensafhankelijke bijdrage aan cliënten die een zorgverzekering hebben die geen 100% vergoeding geven. U kunt dit navragen bij uw ziektekosten verzekering, wij zijn ongecontracteerde zorg.

Werkwijze

Onze missie en onze visie

Onze missie is het bieden van optimale kansen voor kinderen en hun gezin om zo een bijdrage te leveren aan een prettige en veilige samenleving. Dit doen we door het begeleiden van gezinnen, het trainen van professionals en het ontwikkelen van een denk- en doe kader.

CODA-e

CODA-e is een denk- en doe kader voor professionals in de zorg. CODA-e geeft handvatten om te werken met gezinnen met verschillende culturele achtergronden, grootte en samenstelling. Tevens geeft dit denk- en doe kader handvatten om jongeren/gezinnen, ongeacht of zij vrijwillig of gedwongen aan de hulpverlening deelnemen, te motiveren om het hulpverleningstraject af te ronden of mee te werken aan een doorverwijzing die in samenspraak met get gezin tot stand komt. Het goed doorlopen van een hulpverleningstraject en het voortdurend evalueren daarvan zijn belangrijke factoren voor succesvolle verandering. CODA-e biedt ook handvatten voor de organisatie waar de methodiek uitgevoerd wordt. De vakgroepen, intervisiegroepen, de werkbegeleiding en de interne cliëntbespreking kan op basis van CODA-e vorm krijgen.

CODA-e

Contact

Almere

Juan Grisstraat 28, 1328 KA Almere

Voor informatie:

Nosrat Tanha: 06-12744979
Nelleke Stomps: