Behandeling

Wat we doen

Iedereen die psychische zorg nodig heeft, kan bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling.
We kijken samen met u wat er nodig is en bieden in samenwerking met onze samenwerkingspartners hulp op maat voor alle leefgebieden, zoals wonen, financiën, sociale relatie, maatschappelijke participatie, gezondheid, welzijn en toekomstperspectief.

Psychodiagnostisch onderzoek

Diagnostiek staat ten dienste van de behandeling en zetten we in, als we samen met u, niet duidelijk krijgen welke behandeling het beste bij u past. Aan de hand van het onderzoek kiezen we een passende behandeling. Bij diagnostisch onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten en zo nodig ook observaties.

Behandeling

Aan de hand van uw vraag en klachten bespreken we welke behandeling u past. We analyseren samen met u wat de oorzaken van de problemen zijn en wat er nodig is in het bieden van een oplossing. Oorzaken van problemen kunnen te maken hebben met een trauma, depressie, angststoornis, ADHD, autisme, enzovoorts. In de behandeling bieden we maatwerk; hetgeen betekent dat we rekening houden met de mogelijkheden van u en uw leefomgeving. Iedere mens is uniek en zo ook iedere vraag en iedere oplossing.


Klachten waarvoor u terecht kunt:

Angsten Stemmingsproblematiek Gedragsstoornis AD(H)D
Autisme Spectrum Stoornissen Laag zelfbeeld/onzekerheid Agressie Persoonlijkheidsstoornissen
Relatie- gezinsproblemen Trauma’s Eetproblematiek Identiteitsproblemen
Burn-out Hechtingsproblematiek Schoolproblemen Verslaving
Loverboyproblematiek Psychotische klachten

Klachten waarvoor u terecht kunt:

Angsten Stemmingsproblematiek Gedragsstoornis
AD(H)D Autisme Spectrum Stoornissen Laag zelfbeeld/onzekerheid
Agressie Persoonlijkheidsstoornissen Relatie- gezinsproblemen
Trauma’s Eetproblematiek Identiteitsproblemen
Burn-out Hechtingsproblematiek Schoolproblemen
Verslaving Loverboyproblematiek Psychotische klachten

Voor de behandeling maken we onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, medicamenteuze behandeling, traumabehandeling (bijv. EMDR), Schematherapie, leefstijltraining, agressieregulatie training, psycho-educatie, Relationele Gezinstherapie (RGT), Emotionally Focused Therapy (EFT) en Mentalization-based family treatmenent.

De zorg kan bij u in de buurt, thuis, op school of op het werk of op onze locatie in Almere, ook zijn afspraken buiten kantooruren mogelijk.

Kijk bij Werkwijze onder het kopje Vergoedingen en Tarieven om meer te lezen over de kosten van de behandeling.


Producten

We bieden in Almere de volgende jeugdhulp
41 a 14 Behandeling groep specialistisch
41 a 23 Begeleiding groep specialistisch na school
45 a 53 Begeleiding individueel specialistisch
45 a 56 Begeleiding Indiviueel basis
45 a 65 Behandeling individueel basis
45 a 73 Begeleiding individueel basis in het netwerk
75 a 73 Begeleiding individueel basis
54001 Behandeling regulier psychiatrie
54002 Behandeling specialistisch psychiatrie

Voor jeugdigen tot 18 jaar (18-) werken wij met een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente waarop de productcode staat vermeld. De gemeente vergoed de zorg voor jeugdigen tot 18 jaar. Als er problemen zijn met de financiering,   zoeken wij samen naar een oplossing. Want we vinden dat iedereen met een vraag bij ons terecht moet kunnen.

We werken samen met Coöperatie Boer en Zorg, De Geheime tuin, De KinderKliniek en Vitree

Particuliere Diensten

In het geval u een specifieke vraag heeft over uzelf, uw kind en/of gezin, kunt u hier ook zelf voor te betalen. Het tarief van een behandelaar is € 110,- per uur, van de psychiater € 150, - per uur. We leveren maatwerk, maar ook basisprogramma’s:

Basisprogramma Prijs
Intake en advies€ 190,-
Psychologische behandeling€ 95,-
Schooladvies: intake, observatie en advies aan school en ouders€ 950,-
Intelligentie onderzoek (IQ-test) excl. adviesgesprek€ 725,-
IQ-test inclusief adviesgesprek (in combinatie met schooladvies)€ 1250,-
Screenings Psychologisch Onderzoek (SPO) inclusief adviesgesprek€ 475,-
Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D/Autisme Spectrum) inclusief consult psychiater, IQ onderzoek en adviesgesprek€ 1495,-
Persoonlijkheidsonderzoek en/of onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden inclusief consult psychiater, IQ onderzoek en adviesgesprek€ 1495,-
Neuropsychologisch onderzoek inclusief IQ onderzoek en adviesgesprek€ 1250,-
Relatietherapie op basis van offerte€ 110,- per uur
Gezinstherapie op basis van een offerte€ 110,- per uur

Voordelen van particuliere hulp

  1. Er is geen verzekeraar die bepaalt hoeveel gesprekken u mag krijgen en op welke wijze we die moeten uitvoeren.

  2. Er is geen verwijsbrief van een arts nodig. Niemand, behalve degenen die u hierover zelf informeert weet dat u hier komt; privacy en discretie zijn verzekerd.

  3. Aan de hand van een beschrijvende diagnosen bespreken we met u welke behandeling passend zou kunnen zijn.

Behandeling en diagnostiek volwassenen

Bij Connected Together bieden we Diagnostiek en Behandeling voor volwassenen aan. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts nodig. Zie de tabel op deze pagina voor welke klachten u bij ons terecht kunt. Of u een vergoeding krijgt voor de behandeling van uw klachten is afhankelijk van de zorgvraag. Wilt u hier meer over weten kijkt u dan onder het kopje Werkwijze bij de alinea Vergoedingen en Tarieven.