Wie zijn wij

Wij werken met een multidisciplinair team dat zorg op maat biedt. We organiseren de zorg volgens de visie van het Wraparound Care Model, waarbij de nadruk ligt op ‘met elkaar bepalen wat het beste past’. Ook werken we volgens de werkwijze van CODA-E en middels een systeemgerichte aanpak.

Het multidisciplinaire team bestaat uit

Nosrat Tanha

Pedagoog en gezins- en relatietherapeut

Nosrat Tanha

Nosrat Tanha is opgeleid als maatschappelijk werker, Pedagoog, Functional Family Therapy (FFT)-therapeut, supervisor en trainer (FFT), basistherapeut Emotionally Focused Therapy (EFT) en Mentalisation-based family treatment (MBT-F).
Nosrat heeft ruim 22 jaar ervaring in het begeleiden en behandelen van jongeren (individueel en in gezinsverband) met delinquent gedrag, psychosociale problemen en schoolverzuim. Sinds zes jaar is Nosrat ook actief als relatietherapeut (EFT). Het geven van trainingen, procesbegeleiding, intervisie en supervisie behoren ook tot zijn werkzaamheden.

Jannet Doeleman

Directeur, contextueel hulpverlener, coach en trainer

Jannet Doeleman

Jannet heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg. Als groepswerker, gezinswerker, trainer in het integraal werken (algemeen)directeur is zij sterk in het op gang brengen van veranderingsprocessen bij mensen. Ze werkt vraaggericht, verandert wat nodig is voor betere zorg aan jeugdigen en gezinnen.
Ze is iemand met visie die bij trainingen, coaching en als adviseur aan cliënten, professionals, beleidmakers en bestuurders als inspirerend en daadkrachtig wordt ervaren.

Nelleke Stomps

Klinisch Psycholoog K&J / Psychotherapeut

Nelleke Stomps

Nelleke is Klinisch Psycholoog K&J / Psychotherapeut.
Ze werkt vanuit een systemische visie zowel met gezinnen als individuen, en plaatst haar behandelingen altijd in de bredere context.
Ze heeft ruime ervaring in het werken met complexe gezinsproblemen. De laatste 6 jaar heeft ze zich ontwikkeld tot trauma therapeut (EMDR) voor kinderen en volwassenen en als relatietherapeut (EFT). Ze is in staat tot snel schakelen, de situatie te overzien, in te schatten en de juiste behandeling en begeleiding in te zetten. Nelleke is docent, trainer en supervisor voor professionals.

Linda Noordeman

Ontwikkelingspsycholoog

Linda Noordeman

Linda is opgeleid tot ontwikkelingspsycholoog, met als specialisatie gezondheid en problematische ontwikkeling. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen, jongeren (en hun ouders) na trauma. Zij heeft binnen een breed scala diverse trainingen en opleidingen gevolgd, zoals Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Family Mediator (waarbij zij werkzaam is binnen de doorverwijzingsvoorzieningen; het juridisch loket en de rechtbank). Daardoor kan zij op eclectische wijze werken en voor elke cliënt maatwerk leveren.
Linda werkt op betrokken wijze met mensen. Ze is in staat goed af stemmen op kinderen en ouders waardoor er binnen een goede werkrelatie gemakkelijke vertrouwen kan ontstaan om te kunnen gaan verwerken. Haar kracht is dat ze analytisch is en goed in staat het overzicht binnen het verwerkingsproces te houden.

Harold Schotsborg

GZ-psycholoog en systeemtherapeut

Harold Schotsborg

Harold Schotsborg is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Hij werkt ruim dertig jaar in de GGZ. Zijn cliënten kring is heel divers en weerspiegelt de etnische diversiteit van ons land. De problematiek van zijn cliënten kan je onderbrengen in de deelgebieden: angststoornissen, depressies, trauma gerelateerde klachten, burn-out problematiek en relatieproblemen. Tijdens zijn behandelingen maakt hij gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, cliënt gerichte therapie, empowerment, cultuurgebonden technieken, gedragstherapie, communicatietechnieken.

Olga van den Berg

Psychotherapeut

Olga van den Berg

Olga van den Berg heeft meer dan 40 jaar gewerkt in de gezondheidszorg, als klinisch psycholoog in het multidisciplinaire behandelen van chronische patiënten met meervoudige problematiek.
Centraal in haar aanpak waren de context en de biografie van de client, teneinde de patiënt/client te ondersteunen in het “op verhaal komen” en hervinden van regie in eigen leven.
Samenwerken in een team is een krachtig middel om zingeving en contuiniteit te ontwikkelen.
Protocollen zijn zinvol en noodzakelijk, hoewel het zoeken naar betekenis en veerkracht vaak extra inspiratie en creativiteit opleveren.
Zij is behalve psychotherapeut ook mediator en werkt in haar eigen praktijk.

Thea Strieder

Psychiater

Thea Strieder

Thea Strieder groeide op in Amersfoort. Zij studeerde geneeskunde aan de VU te Amsterdam, werkte jarenlang als arts in de jeugdgezondheidszorg en verslavingszorg, en specialiseerde zich daarna in de psychiatrie en Kinder & Jeugdpsychiatrie. Thea promoveerde in 2008 op het onderwerp “Determinanten van auto-immuunschildklierziekte”. Sinds 2009 is zij werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule te Amsterdam en in het JJI Amsterbaken. Sinds 2010 werkt ze als vrijgevestigd psychiater bij Psy4you.

Edward Burleson

Motivatie en mental coach

Edward Burleson

Edward Burleson is ex profvoetballer, jeugdtrainer en manager van topsporters.
Hierdoor kwam hij al op jonge leeftijd in aanraking met de term en het belang van mentale weerbaarheid.
Door die mentale vaardigheden en kennis al ruim 20 jaar zelf toe te passen en het anderen te leren is Edward inmiddels ervaringsdeskundige als het gaat om motivatie en mental coaching.
Mentale weerbaarheid is een manier van denken een instelling die ervoor kan zorgen dat je kan presteren ondanks tegenslagen of andere externe factoren.
De druk en spanning van het moeten presteren kunnen lichamelijke klachten veroorzaken zoals stress en burn out.
Het vergroten van je mentale weerbaarheid kan dit voorkomen.
Mentale weerbaarheid is zelfs belangrijker dan talent als het gaat om succesvol worden. Dit geldt niet alleen in de topsport maar in het algemeen.
Mensen volgen allerlei opleidingen, cursussen en trainingen om beter, sterker of bekwamer te worden in hun vak of hobby.
Het trainen van je mentale weerbaarheid mag daarbij niet ontbreken.

In een maatschappij waarbij externe prikkels steeds meer toenemen en van invloed zijn op prestaties is het trainen van je mentale weerbaarheid van essentieel belang geworden

Sasja Lelieveld

Orthopedagoog

Sasja Lelieveld

Sasja is een enthousiaste orthopedagoog met een passie voor het werken met kinderen en gezinnen. Het is haar ambitie om mensen, die problemen ervaren in hun gezin, met zichzelf of op sociaal gebied, te begeleiden en weer vooruit te helpen. Hierbij focust zij graag op de sterke punten van een kind of gezin om hun eigen kracht te vergroten.
Sasja heeft met een uiteenlopende doelgroep ervaring opgedaan. Van hele jonge kinderen tot ouderen met gedrags-, ontwikkelings- en psychische problematiek. Ze heeft de afgelopen 3.5 jaar vooral veel gewerkt met kinderen en jongeren met een autisme spectrumstoornis en hen zowel thuis als op school begeleid.
Naast Connected Together is Sasja één dag in de week werkzaam op een middelbare school als psychologisch assistent. In deze functie neemt zij intelligentie en dyslexie onderzoeken af en begeleidt zij individuele leerlingen.

Ellen van Bergen

Orthopedagoog en Systeemtherapeut

Ellen van Bergen

Ellen wist al snel dat ze wilde werken met kinderen en hun directheid, authenticiteit, onbevangenheid. Vanaf het besef dat kinderen dit door moeilijkheden in henzelf of de omgeving kunnen verliezen, wilde ze hier iets in betekenen. In 1997 studeerde ze af als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit.
De afgelopen 20 jaar heeft ze als jeugdhulpverlener, orthopedagoog en behandelaar met kinderen van verschillende leeftijden gewerkt. Hierbij heeft ze altijd ouders, het gezin en/of andere naasten betrokken, vanuit de visie dat deze nodig zijn om een kind te kunnen helpen. Ze heeft zich het werken met gezinnen als ‘systeem’ steeds meer eigen gemaakt. In deze lijn is ze in 2012 gestart met de opleiding tot Systeemtherapeut, welke ze dit jaar verwacht af te ronden.
Vanuit het systeemtheoretisch kader plaatst Ellen gedrag, gevoelens en de hulpvraag in de brede context van het gezin, familie, andere betrokkenen en de persoonlijke geschiedenis. In behandelingen sluit ze aan bij wat de cliënt inbrengt en wat er in de kamer gebeurt. Daarbij komen aspecten van o.a. cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie, partnerrelatietherapie, creatieve methodieken aan bod. Ellen werkt hierbij oplossingsgericht, waarbij de wens rond wat de cliënt wél wil en de kwaliteiten van cliënt en betrokkenen centraal staan. In haar behandeling gaat Ellen uit van de deskundigheid van de cliënten als mens, ouder, kind. Hierbij sluit ze aan door de verschillende visies en wensen van de betrokkenen samen te brengen en zo tot veranderingen te komen die aansluiten bij de individuen en het gezin als geheel.

Marit van de Water

Orthopedagoog

Marit van de Water

Marit is opgeleid tot orthopedagoog. Zij heeft 3 jaar bij een GGZ instelling in Groningen gewerkt. Daarna werkte zij ruim 4,5 jaar als Praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk, met kinderen ,(jong)volwassenen en gezinnen met uiteenlopende psychische klachten. Hierdoor heeft zij een multidisciplinaire, brede kijk ontwikkeld waarbij zij ook oog heeft voor de context. Marit is betrokken, zorgvuldig en analytisch. Zij heeft grote interesse in de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen. Haar doel is om (zo vroegtijdig mogelijk) te ondersteunen als deze ontwikkeling dreigt te stagneren. In haar werk hecht Marit veel waarde aan afstemmen, aansluiten en samenwerken zodat er vanuit vertrouwen gewerkt kan worden, met op maat gerichte adviezen en interventies.

Meer informatie over de volgende personen volgt:

  • Maria de Groot - Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider en post HBO ACT (Autisme Centraal Traject)
  • Erica Polak - Ontwikkelingspsycholoog