Werkwijze

In onze werkwijze vinden we het belangrijk dat we de zorg integraal organiseren volgens het devies: Eén gezin, Eén plan, Eén regisseur. Daarbij maken we gebruik van het Wraparound Care Model.

Samen met u bespreken we uw vragen en plaatsen deze binnen de context waarin u leeft en kiezen dus voor een systeemgericht aanpak. Om te zorgen dat we goed samenwerken en er een goede match tussen u en de behandelaar is en hebben we CODA-e binnen ConnectedTogether ontwikkeld.

Wraparound Care Model

Wraparound Care is een model of metametodiek voor het organiseren van integrale zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. In dit model staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Samen met u bespreken we alle leefdomeinen: gezinssamenstelling, familie, netwerk, school, werk, financiën, huisvesting vrijetijd en zingeving. Aan de hand van vijf vragen stellen we het plan op waarin we afspreken, met wie we, we waar, aan gaan werken. Uw leven is niet in stukje opgedeeld en met een integrale aanpak voorkomen we dat de zorg niet versnipperd wordt.

Ons motto is: “één gezin, één plan, één regisseur”, samen met mensen uit uw netwerk en professionals. Het model is afkomstig uit Amerika en is door professor, dr. Jo Hermanns naar Nederland gehaald.

CODA-e

(Contact Ordening Doelen Actie-Evaluatie)

CODA-e is een denk en doe kader voor professionals in de zorg. CODA-e geeft handvatten om gezinnen met verschillende culturele achtergronden, grootte en samenstelling te behandelen.

Tevens geeft dit denk en doe kader handvatten om jongeren/gezinnen, ongeacht of zij vrijwillig of gedwongen aan de hulpverlening deelnemen, te motiveren om het hulpverleningstraject af te ronden of mee te werken aan een doorverwijzing die in samenspraak met het gezin tot stand komt.

Het goed doorlopen van een hulpverleningstraject en het voortdurend evalueren daarvan zijn belangrijke factoren voor een succesvolle verandering. CODA-e biedt ook handvatten voor de organisatie waar de methodiek uitgevoerd wordt. De vakgroepen, intervisiegroepen, de werkbegeleiding en de interne cliëntbespreking kan op basis van CODA-e vorm krijgen.

Systeemgericht aanpak

Systeemgericht aanpak, ook wel bekend als gezins- en relatietherapie, is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met 'het systeem'. Het systeem is het gezin, waarvan een persoon lid is door biologische, wettelijke, effectieve, geografische en historische banden. Kenmerkend in het systeem zijn de culturele en religieuze achtergrond, maatschappelijke positie en de intergenerationele overdracht en patronen.

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen de cliënt met zijn 'systeem' in samenhang met de aanmeldklacht. Karakteristiek bij systeemtherapie is dat belangrijke personen van de betrokkenen uitgenodigd kunnen worden bij de behandeling.


We gaan te werk volgens vijf stappen

1. Aanmelding

U kunt zich per telefoon, email of website aanmelden. Binnen een week nemen we telefonisch contact met u op en nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Een familielid, goede kennis of verwijzer kunt u altijd meenemen.

2. Kennismakingsgesprek en intake

In dit gesprek bespreken we aan de hand van uw vraag of we u kunnen helpen. Na dit gesprek besluit u of u hulp bij ConnectedTogether wil. Zo ja dan zorgen we, in overleg, voor een verwijsbrief van de arts of de beschikking van de gemeente. Daarna volgt een afspraak voor het intakegesprek.

In de intake bespreken we naast uw hulpvragen ook dat wat goed gaat. Waar liggen de krachten en oplossingen? Op basis van deze informatie stellen we samen met u een werkdiagnose en doen we een voorstel tot behandeling. We bespreken wie een passende behandelaar voor u is. Dit doen we op basis van een “persoonlijke klik”, de kennis, de kunde en de ervaring van de behandelaar. Uit onderzoek weten we dat een juiste match belangrijk is voor een goed resultaat van uw behandeling.
De gekozen behandelaar is vanaf dat moment uw contactpersoon.

3. Behandeling

Samen met u wordt het behandelplan gemaakt. Naasten, familie en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen door u gevraagd worden mee te denken. Dit plan beschrijft waar we aan gaan werken (de doelen), hoe we hieraan werken, met wie en binnen welke termijn het beoogde resultaat bereikt dient te worden. Uw behandelaar is voor allen die betrokken zijn bij u aanspreekpunt zodat de samenwerking en afstemming optimaal is. We bespreken regelmatig of u tevreden bent over de behandeling en of we zaken bij moeten stellen. We doen dat wat nodig is zodat u zo snel mogelijk weerbaar genoeg bent om zelf verder te kunnen.


4. Afronding en afsluiting

In de afrondingsfase bespreken we de resultaten. Bent u zelf tevreden en welke adviezen heeft u ter verbetering. We besluiten samen of deze behandeling voldoende is of dat u in de toekomst nog iets extra’s nodig heeft. We vragen u anoniem een cliënt-tevredenheidsvragenlijst in te vullen.

5. Nazorg

We zijn telefonisch of per mail bereikbaar voor u en uw naasten bij een eventuele terugval of crisis na afronding van de behandeling. Wij maken dan samen met u een inschatting van de te volgen stappen: een follow-up sessie, de crisisdienst of politie inschakelen of een verwijzing naar uw huisarts.

Als er opnieuw vragen of klachten zijn kunt u bovendien altijd weer contact met ons opnemen.

Binnen 3 maanden na afronding van de behandeling willen we graag weten hoe het met u gaat en verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Deze informatie is opgenomen in ons Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is op de locatie beschikbaar.


Privacy

De privacy van uw behandeling is belangrijk. We hebben dit beschreven in het privacyreglement.
Voor iedereen die bij ons in behandeling is worden de persoonsgegevens en de voortgang van de behandeling opgeslagen in een elektronisch dossier. Het dossier voldoet uiteraard aan de eisen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het digitale dossier wordt 15 jaar bewaard. De ruwe testgegevens worden op papier bewaard en na 5 jaar vernietigd. U heeft altijd recht op inzage in uw eigen persoonlijke dossier. Download de Algemene Voorwaarden & het Privacyreglement in pdf-formaat

Vergoedingen en tarieven

ConnectedTogether is een VWS-erkende AWBZ/GGZ-instelling. Voor diagnostiek en behandelingen Basis GGZ of Specialistische GGZ werken wij met een verwijsbrief van de (huis)arts voor volwassen (18+) en betaalt de zorgverzekeraar de factuur voor behandeling. Voor jeugdigen tot 18 jaar (18-) werken wij met een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente waarop de productcode staat vermeld. De gemeente vergoed de zorg voor jeugdigen tot 18 jaar. Als er problemen zijn met de financiering, zoeken wij samen naar een oplossing. Want we vinden dat iedereen met een vraag bij ons terecht moet kunnen.

U kunt ook als particulier bij ons terecht bij:
particuliere diensten

Wachtlijst

Wanneer u besloten heeft om hulp te zoeken, wordt u na aanmelding binnen een week gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we wanneer wij de behandeling kunnen starten.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen uiteindelijk (na ongeveer een half jaar) de stap nemen om hulp te vragen ze deze ook snel moeten krijgen om erger te voorkomen. We zijn gefocust op preventie, samenwerken met collega instellingen, onderwijs, het inzetten of opbouwen van een informeel netwerk en het stellen van de juiste diagnose bij de start. De combinatie van uitgangspunten maken dat we zorg op maat kunnen inzetten. We doen wat nodig is, zodat u op eigen kracht snel mogelijk weerbaar genoeg bent om verder te kunnen.


Kwaliteitsstatuut

Wij voldoen aan de kwaliteitstandaarden van de generalistische basis - en specialistische GGZ. We blijven kritisch op afspraken en regelgeving, omdat de cliënt bij ons centraal staat en we vanuit de cliënt ons werk organiseren en structureren.

Download het kwaliteitsstatuut in pdf-formaat

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of de behandelaar zien we graag dat u dit met ons bespreekt. We kijken dan of we samen een oplossing kunnen vinden. Wanneer wij er niet samen uitkomen, kunt u zich wenden tot de leidinggevende van ConnectedTogether.
U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of met de externe, onafhankelijke klachtencommissie. De procedure voor klachten staat beschreven in het klachtenreglement.

Download het klachtenreglement in pdf-formaat

1. Aanmelding

U kunt zich per telefoon, email of website aanmelden. Binnen een week nemen we telefonisch contact met u op en nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Een familielid, goede kennis of verwijzer kunt u altijd meenemen.

2. Kennismakingsgesprek en intake

In dit gesprek bespreken we aan de hand van uw vraag of we u kunnen helpen. Na dit gesprek besluit u of u hulp bij ConnectedTogether wil. Zo ja dan zorgen we, in overleg, voor een verwijsbrief van de arts of de beschikking van de gemeente. Daarna volgt een afspraak voor het intakegesprek.

In de intake bespreken we naast uw hulpvragen ook dat wat goed gaat. Waar liggen de krachten en oplossingen? Op basis van deze informatie stellen we samen met u een werkdiagnose en doen we een voorstel tot behandeling. We bespreken wie een passende behandelaar voor u is. Dit doen we op basis van een “persoonlijke klik”, de kennis, de kunde en de ervaring van de behandelaar. Uit onderzoek weten we dat een juiste match belangrijk is voor een goed resultaat van uw behandeling.
De gekozen behandelaar is vanaf dat moment uw contactpersoon.

3. Behandeling

Samen met u wordt het behandelplan gemaakt. Naasten, familie en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen door u gevraagd worden mee te denken. Dit plan beschrijft waar we aan gaan werken (de doelen), hoe we hieraan werken, met wie en binnen welke termijn het beoogde resultaat bereikt dient te worden. Uw behandelaar is voor allen die betrokken zijn bij u aanspreekpunt zodat de samenwerking en afstemming optimaal is. We bespreken regelmatig of u tevreden bent over de behandeling en of we zaken bij moeten stellen. We doen dat wat nodig is zodat u zo snel mogelijk weerbaar genoeg bent om zelf verder te kunnen.

4. Afronding en afsluiting

In de afrondingsfase bespreken we de resultaten. Bent u zelf tevreden en welke adviezen heeft u ter verbetering. We besluiten samen of deze behandeling voldoende is of dat u in de toekomst nog iets extra’s nodig heeft. We vragen u anoniem een cliënt-tevredenheidsvragenlijst in te vullen.

5. Nazorg

We zijn telefonisch of per mail bereikbaar voor u en uw naasten bij een eventuele terugval of crisis na afronding van de behandeling. Wij maken dan samen met u een inschatting van de te volgen stappen: een follow-up sessie, de crisisdienst of politie inschakelen of een verwijzing naar uw huisarts.

Als er opnieuw vragen of klachten zijn kunt u bovendien altijd weer contact met ons opnemen.

Binnen 3 maanden na afronding van de behandeling willen we graag weten hoe het met u gaat en verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Deze informatie is opgenomen in ons Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is op de locatie beschikbaar.


Privacy

De privacy van uw behandeling is belangrijk. We hebben dit beschreven in het privacyreglement.
Voor iedereen die bij ons in behandeling is worden de persoonsgegevens en de voortgang van de behandeling opgeslagen in een elektronisch dossier. Het dossier voldoet uiteraard aan de eisen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het digitale dossier wordt 15 jaar bewaard. De ruwe testgegevens worden op papier bewaard en na 5 jaar vernietigd. U heeft altijd recht op inzage in uw eigen persoonlijke dossier. Download de Algemene Voorwaarden & het Privacyreglement in pdf-formaat

Vergoedingen en tarieven

ConnectedTogether is een VWS-erkende WTZA/GGZ-instelling. Voor diagnostiek en behandelingen Basis GGZ of Specialistische GGZ werken wij met een verwijzing van de (huis)arts voor volwassen (18+) en betaalt de zorgverzekeraar meestal de factuur voor behandeling vanuit uw basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Sommige behandelingen worden niet vergoed, zoals de behandeling van burn-out en relatieproblemen. Ook wordt alleen diagnostiek niet vergoed. Wij adviseren u van tevoren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of de zorg wordt vergoed. Als er problemen zijn met de financiering van de zorg, zoeken wij samen naar een oplossing. Want we vinden dat iedereen met een vraag bij ons terecht moet kunnen.

Wachtlijst

Wanneer u besloten heeft om hulp te zoeken, wordt u na aanmelding binnen een week gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we wanneer wij de behandeling kunnen starten.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen uiteindelijk (na ongeveer een half jaar) de stap nemen om hulp te vragen ze deze ook snel moeten krijgen om erger te voorkomen. We zijn gefocust op preventie, samenwerken met collega instellingen, onderwijs, het inzetten of opbouwen van een informeel netwerk en het stellen van de juiste diagnose bij de start. De combinatie van uitgangspunten maken dat we zorg op maat kunnen inzetten. We doen wat nodig is, zodat u op eigen kracht snel mogelijk weerbaar genoeg bent om verder te kunnen.

Kwaliteitsstatuut

Wij voldoen aan de kwaliteitstandaarden van de generalistische basis - en specialistische GGZ. We blijven kritisch op afspraken en regelgeving, omdat de cliënt bij ons centraal staat en we vanuit de cliënt ons werk organiseren en structureren.

Download het kwaliteitsstatuut in pdf-formaat

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of de behandelaar zien we graag dat u dit met ons bespreekt. We kijken dan of we samen een oplossing kunnen vinden. Wanneer wij er niet samen uitkomen, kunt u zich wenden tot de leidinggevende van ConnectedTogether.
U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of met de externe, onafhankelijke klachtencommissie. De procedure voor klachten staat beschreven in het klachtenreglement.

Download het klachtenreglement in pdf-formaat