Training & Intervisie

Training


Elk mens is uniek, iedere opdrachtgever ook

ConnectedTogether organiseert trainingen voor professionals werkzaam in de (ambulante) GGZ-hulpverlening, jeugdzorg, wijkteams en onderwijs. De training wordt op basis van de behoefte van de opdrachtgever op maat gemaakt.

Contact

De training focust zich op de wijze waarop de professional in contact komt en staat met zijn of haar collega’s en cliënten. Goed contact vormt de basis van een goede werkrelatie. Professionals worden geholpen zich voornamelijk op het proces te richten, oftewel op wat er tussen mensen gebeurt en de betekenis daarvan. Vragen waar professionals in de praktijk tegenaanlopen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe sluit ik aan bij verschillende realiteiten?
  • Hoe luister ik goed naar de mensen?
  • Hoe neem ik gesprekken goed waar en hoe koppel ik dit terug?

Hoe we te werk gaan

De training wordt op maat ontwikkeld waarbij we aansluiten op bestaande materialen van de opdrachtgever en trainers. Tijdens het hele traject stemmen we steeds af op de wensen van de deelnemers. Tussentijds evalueren we met de opdrachtgever en de deelnemers.

Onderwerpen van Trainingen

  • Integraal werken voor professionals
  • Risico taxeren en veiligheid herstellen
  • Het voeren van gezinsgesprekken
  • Basis attitude in gespreksvoering voor professionals
  • Familiegroepsplan
  • Agressie regulatie voor jongeren
  • Ondersteuning bij schoolgang en huiswerk voor ouders en kinderen

Intervisie


Handelen, denken en voelen staan centraal.

Geïnspireerd door CODA-e heeft ConnectedTogether een intervisieaanbod ontwikkeld. Voor deze intervisies wordt gebruik gemaakt van een format waarin vier thema’s naar voren komen: contact,keuzes in de kamer, de relevantie van de keuze in de kamer en doelen.

Naast dit vaste format zijn ook intervisie en casuïstiek besprekingen op vraag en op maat mogelijk. In overleg met de opdrachtgever maken we een keuze voor een model (4 venster model, STAP, kantelingsgericht casuïstiek bespreking, Wraparound Care et cetera).

Kosten

In afstemming met de opdrachtgever maken we een offerte. Neem gerust contact op voor meer informatie of een prijsindicatie.Nieuwe training

Integraal werken volgens het Wraparound Care Model

Bekijk hier de details