Training & Intervisie

Training


Elk mens is uniek, iedere opdrachtgever ook

ConnectedTogether organiseert trainingen voor professionals werkzaam in de GGZ-hulpverlening, Jeugdzorg, Wijkteams en Onderwijs, ontwikkelt methodische werkwijzen en geeft ondersteuning bij intervisie en casuïstiek bespreking. De professionals van ConnectedTogether werken vanuit de gedachte: elk persoon is uniek, elk contact is uniek en elke oplossing is uniek. Dit betekent dat trainingen op basis van de vraag van de opdrachtgever op maat worden gemaakt. Tijdens het traject stemmen we af op de wensen van de deelnemers en tussentijds evalueren we met de opdrachtgever en passen we aan wat nodig is.

Onderwerpen van Trainingen

  • Wraparound Care Model: Integraal zorg voor jeugdigen volwassenen en gezinnen
    • Familiegroepsplan
    • Eén gezin, Eén plan, Eén regisseur
  • Risico taxeren en veiligheid herstellen
  • Het voeren van gezinsgesprekken
  • Basis attitude in gespreksvoering voor professionals
  • Agressie regulatie voor jongeren
  • Ondersteuning bij schoolgang en huiswerk voor ouders en kinderen

Intervisie


Handelen, denken en voelen

Geïnspireerd door CODA-e heeft ConnectedTogether een intervisieaanbod ontwikkeld. Voor deze intervisie vorm wordt gebruik gemaakt van een format waarin vier thema’s naar voren komen: contact, keuzes maken, de relevantie van de keuzes maken en doelen stellen.

Naast dit vaste format zijn ook intervisie en casuïstiek besprekingen op maat mogelijk. In overleg met de opdrachtgever maken we een keuze voor te gebruiken modellen (Vier Venster model, STAP, Kantelingsgericht casuïstiek bespreking, Wraparound Care et cetera).

Kosten

Voor meer informatie of een prijsindicatie neem contact met ons op.Nieuwe training

Integraal werken volgens het Wraparound Care Model

Bekijk hier de details